Vedlikeholdsarbeider

Takk for alle innkomne bidrag til at vi får tatt nødvendig vedlikehold snarest! HMS er et sterkt prioritert vedlikeholdsområde, samtidig som enkelte inngrep av mer estetisk art må settes på vent.

Fra tid til annen oppstår behov for vedlikehold av forskjellig størrelse og art, og styret jobber kontinuerlig med å komme á jour med alle forefallende tiltak. Her ønsker vi å takke alle beboere for informasjon om observerte avvik på vår eiendom. Ikke minst takket være en fremragende vaktmester, har vi kontroll på det aller meste. Avvik som øker ras-, fall- og sklifare er høyt prioritert og under kontinuerlig utbedring.

Styret er også oppmerksomme på mer kosmetiske vedlikeholdsbehov som fliser ved inngangene, skader i asfalt og liknende. Det er imidlertid knyttet avventningsbehov til slike investeringer, da det kan forventes større slitasje ved forestående bygningsprosjekt ved innstallasjon av nye avfallsdeponier. Det bes derfor om tålmodighet og forståelse for våre prioriteringer i disse sakene.

 

Med vennlig hilsen,

Styret