Nye parkeringsbestemmelser fra og med medio Mars 2020

Styret i Østre Lindeberg Borettslag hadde 12.3.2020 et møte med P-service AS, som er driftsoperatør av våre parkeringskontrollrutiner.

Vi har nå fått frisket opp litt rundt avtalen og blitt enige om nye bestemmelser. De nye bestemmelsene vil tre i kraft i to steg, dette i forhold til skilting.

Noen vil kanskje synes disse bestemmelsene kan virke noe strenge, men hverken vi i styret eller P-service er ute etter å "blø" våre beboere. Hensikten med disse bestemmelsen er for å få ned unødvendig kjøring på borettslagets områder, slik at vi sikrer våre beboere og da spesielt barn. Dette vil også sørge for at adkomsten til utrykningskjøretøy vil være så optimal som mulig

De nye og endrede bestemmelsene er som følger:

Gjesteparkering:

  • Våre gjesteplasser er KUN for gjester til borettslaget, det er ikke tillatt for kjøretøy som benyttes av beboere i borettslaget til å benytte gjesteparkeringen. Dette gjelder også beboere i nærliggende borettslag og sameier.
  • For å kunne benytte gjesteplasser må kjøretøyet registreres av beboer på: http://gjest.olbrl.no/ maks 10 minutter etter ankomst.
  • Det er all stans forbudt foran garasjene
  • Det innføres all stans forbudt ved barnehagen og her vil det bli hyppigere kontroller.

Inne på borettslagets omeråder:

  • På brl gang/stikkveier er det kun tillatt med nødvendig av/-pålessing med synlig aktivitet.
    Ved kontroll og det ikke er synlig aktivitet ved kjøretøy i løpet av 5 minutter, vil det bli ilagt kontrollavgift.
  • Trenger du å registrere håndverkere eller andre som har gyldig behov for å stå på borettslagets gang/stikkveier, kontaktes vaktmester eller styrets vakttelefon for registrering av dette.

I lys av disse bestemmelsene vil kontrollfrekvensen fra P-service økes noe, så styret oppfordrer alle til å følge de nye bestemmelsene.

Som med alle elektroniske og digitale løsninger kan det oppstå problemer og i disse tilfellene vil våre parkeringslapper fortsatt være gyldige.

Det vil leveres ut et rundskriv i alle postkasser i løpet av uke 11, dette vil inneholde brukerveiledning og brukernavn/passord.

Brukernavn/passord og veiledning finnes også her(krever innlogging)