Utleie av henger

Borettslaget har kjøpt inn en ny henger, dette da den gamle hadde gjort jobben sin.

Og for å dekke opp vedlikeholdskostnader og drift av den nye hengeren, er det bestemt og fastsatt et utleiebeløp på 300,-

Fint om alle som leier hengeren, feier og gjør den ren til nestemann som skal leie den.

Leie av hengeren kan avtales direkte med vaktmester.

Betaling for leie av henger kan gjøres her, etter avtale med vaktmester.