BRANNSIKKERHET

Viktig info til alle beboere i borettslaget

Det er særdeles viktig at dere sjekker røykvarslere og brannslukningsapparater kontinuerlig.

Hvis dere mangler brannslukker i leiligheten eller rekkehuset er det viktig at dere tar kontakt med vaktmester for utdeling av dette.

Se også vedlagt lenker med tanke på brannsikkerhet:

http://www.sikkerhverdag.no/brann/

https://brannvernforeningen.no/gode-rad/brannvern-pa-mange-sprak/