Pass på farten!

Kjører du bil på borettslagets område, eller kanskje kjenner noen som gjør det?

Husk at ved kjøring på borettslaget sine gangveier, skal man ikke kjøre raskere enn normal gangfart. Styret vil også påpeke at garasjeanleggene våre ikke er en motorvei og at det her også skal utvises stor aktsomhet og overholde fart i forhold til gående og barn.

Styret har fått flere bekymringsmeldinger på fart og uaktsom kjøring på borettslagets gangveier og garasjeanlegg, og vil derfor se nærmere på dette for å forsøke å få bukt med disse problemene.

Tiltak vurderes fortløpende, men alt koster dessverre penger. Den mest effektive løsning på problemet er at vi vurderer egen kjøreatferd, og justerer om nødvendig.