Mating av dyr

Styret vil påpeke at selv om det er godt ment, så er det ikke lov til å legge ut mat til dyr/fugler på borettslagets området.

Dessverre er det ikke alltid det er dyrene som det er tiltenkt, som får nyte godt av denne maten og potensielt vil dette trekke til seg skadedyr. Vi ønsker ikke slike skadedyr som beboere her i Østre Lindeberg Borettslag, dette da de som regel koster mer penger og ressurser enn de bidrar positivt.

Viser samtidig til en del av punkt 11 i husordensreglene:
"Det er ikke tillatt å legge ut mat på marken til fuglene."