Slik kommer man i kontakt med styret

Nyetablert e-post adresse, og spennende endringer på facebook Fungerende epost: ostrelindeberg at gmail.com (aktiv inntil annen informasjon gis) Vi tester ny e-post adresse, og ønsker tilbakemeldinger om hvordan denne vil fungere: styret aπ olbrl doπ no Ved bruk av denne nye adressen ber vi alle tillegge den etablerte gmail-adressen i kopifeltet, da vi har opplevd problemer i startfasen. Slik er vi sikret at vi får henvendelsen, samtidig som vi får testet ut brukervennlighet og pålitelighet for det nye.

Vi ønsker å være et inkluderende styret, og at beboere skal føle at man blir hørt og tatt på alvor. Vi har som intensjon å redusere svartid og unngå at henvendelser overses. Som et ledd i dette arbeidet testes i disse tider ut ny e-post adresse, og vi ønsker konstruktive tilbakemeldinger om hvordan denne vil fungere:
styret aπ olbrl doπ no

Eksisterende gmail-adresse vil fortsatt være i bruk, inntil annen beskjed gis.

Facebook - ingen offisiell kontaktplattform mot styret:
Vi har avviklet facebook som kontaktplattform, og kontoen er endret til lukket/hemmelig gruppe. Slik holder vi denne sosiale kanalen "i familien", og det skal være mulig for kun andelseiere og beboere å få tilgang/innsyn.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPPSUMMERT:

Beboerene kan kontakte styret via e-post eller brev, samt ved bruk av kontaktskjema på hjemmesiden:

www.ostrelindebergborettslag.no

Facebook vil ikke fungere som offisiell kontaktplattform til styret.

Styret avholder styremøter i Velrommet - med få unntak, den første torsdagen i hver måned fra kl. 18.00. Det avholdes ikke styremøte i juli måned.

Behandling av beboerhenvendelser forbeholdes månedlige styremøter. Saker til behandling må være styret i hende senest 1 uke før møtet avholdes.

Brev kan legges i postkassen ved Kløfterhagen 27B.

Epost:  ostrelindeberg at gmail.com (aktiv inntil annen informasjon gis)

Vi tester ny e-post adresse, og ønsker tilbakemeldinger om hvordan denne vil fungere:

styret aπ olbrl doπ no

 

Kun ved akutte tilfeller:  Styretelefonen : 90562740

Borettslagets postadresse :

Østre Lindeberg borettslag
Kløfterhagen 27B
1067  OSLO